Overzicht

Regionale zorg

Intensievere samenwerking blaaskankerzorg OncoNoVo+

  • 5 april 2024

Ziekenhuizen in het netwerk OncoNoVo+ vormen sinds kort samen met het LUMC, Alrijne Ziekenhuis, Groene Hart Ziekenhuis en Haaglanden Medisch Centrum een blaaskankernetwerk om de kwaliteit en zorg van blaaskankerpatiënten te verbeteren.

Er is al een samenwerkingskader in de vorm van multidisciplinair overleg. De volgende stap is het vaststellen van de randvoorwaarden voor goede blaaskankerzorg. Hierdoor moet iedere patiënt, ongeacht in welk ziekenhuis de patiënt behandeld wordt, verzekerd zijn van dezelfde kwalitatief hoogwaardige blaaskankerzorg. Bovendien kan de samenwerking een impuls geven aan wetenschappelijk onderzoek door samen op te trekken bij innovaties en studies. Daarnaast is er aandacht voor onderwijs en de opleiding van zorgprofessionals op het gebied van blaaskanker. De focus ligt in eerste instantie op spierinvasieve blaaskanker, omdat hierin de grootste kwaliteitsverbetering te behalen lijkt.

Het AVL, Amsterdam UMC-Kankercentrum Amsterdam en LUMC zijn de initiatiefnemers van dit netwerk.