Overzicht

Innovatieve pilot om kwaliteit netwerkzorg ovariumcarcinoom te verbeteren

  • 18 oktober 2021

Regionaal Oncologienetwerk West (RO West), IKNL en Qualicor Europe zijn een innovatieve pilot gestart waarin zij de kwaliteit van oncologische netwerkzorg ovariumcarcinoom inzichtelijk willen maken met als vertrekpunt het zorgpad van de patiënt.

Belangrijkste doel is om samen met deelnemende ziekenhuizen en de patiënt te leren hoe netwerkzorg steeds verder kan worden verbeterd. Medisch specialisten uit de Netwerktumorgroep Gynaecologie van RO West, IKNL en Qualicor Europe hebben een methode ontwikkeld die onlangs tijdens een audit tegelijk in zeven ziekenhuizen in de regio West-Nederland is getoetst.

De pilot is een doordacht programma waar de kennis en ervaring van de verschillende partners samenkomen. Het programma is gebaseerd op het Koersboek en de Kenmerken oncologische netwerkvorming opgesteld door de Taskforce Oncologie, een selectie vanuit het persoonsgerichte normenkader van Qualicor Europe, tumorspecifieke data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) van IKNL.