Overzicht

Innovatief onderzoek naar orgaansparende behandeling oesofaguscarcinoom

  • 7 mei 2021

Met de benoeming van dr. Erik Schoon tot hoogleraar heeft het wetenschappelijk onderzoek naar de opsporing en behandeling van vroege tumoren van het maag-darmkanaal een belangrijke impuls gekregen.

Portretfoto (kleur) Erik Schoon
beeld: Catharina Ziekenhuis

De Universiteit Maastricht benoemde de mdl-arts van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven begin dit jaar tot hoogleraar Nieuwe technologie ten behoeve van diagnostiek en behandeling in de endoscopische oncologie.

Schoon bekwaamde zich jaren geleden in een nieuwe techniek om vroege vormen van oesofaguscarcinoom via een endoscoop te behandelen. Daarmee groeide hij wereldwijd uit tot specialist op dit gebied. Het Catharina Ziekenhuis behandelt inmiddels alle Barrett-patiënten uit Zuidoost-Nederland.

Samen met onderzoekers van de TUE ontwikkelde de nieuwe hoogleraar als eerste in de wereld een algoritme dat vroege vormen van kanker in de oesofagus kan herkennen. Om de techniek verder te verfijnen werken ze nauw samen met collega’s van de universitaire centra in Amsterdam, Maastricht, Nijmegen en Rotterdam.

Het onderzoeksteam van Schoon richt zich ook op maagcarcinoom en colorectaal carcinoom. Zo loopt er een onderzoek waarbij met behulp van artificiële intelligentie een algoritme is ontwikkeld voor opsporing van poliepen in de dikke darm tijdens een coloscopie. Onderzoek zal moeten bevestigen of deze aanpak, die potentieel de veiligheid voor patiënten kan verhogen en kosten kan reduceren, betrouwbaar is.