Overzicht

Goedkopere rituximab biosimilars geven vergelijkbare overleving bij DLBCL

  • 15 november 2021

Het gebruik van rituximab biosimilars (R-biosimilars) als eerstelijnsbehandeling bij patiënten met diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) bespaart kosten zonder de overlevingsuitkomsten van de patiënt te beïnvloeden. Dit blijkt uit een Nederlandse populatiestudie.

Nederland was een van de eerste landen die zorgde voor de implementatie van R-biosimilars, die in 2017 werden goedgekeurd door de EMA voor de behandeling van DLBCL. Dit vanwege de lagere kosten (tot wel 50 procent) in vergelijking met rituximab originator (R-originator).

In het onderzoek zijn de NKR-gegevens van 4.429 patiënten meegenomen die tussen 2014 en 2018 gediagnostiseerd werden met DLBCL en werden behandeld met R-CHOP. Van de geïncludeerde patiënten ontvingen 876 R-biosimilars en 3.553 R-originator.

Er bleek geen verschil is in totale 3-jaarsoverleving (OS) en totale responspercentage (ORR) tussen DLBCL-patiënten die behandeld werden met R-biosimilars en patiënten die R-originator ontvingen. Daarnaast bleek dat patiënten behandeld met R-biosimilars minder vaak meer dan 6 cycli R-CHOP nodig hadden vergeleken met patiënten die R-originator ontvingen.