Overzicht

Goedkeuring Teysuno bij gemetastaseerd CRC en handvoetsyndroom of cardiovasculaire toxiciteit

  • 11 februari 2022

Eind vorig jaar is tegafur/gimeracil/oteracil (Teysuno/S-1) door de EMA goedgekeurd als monotherapie of in combinatie met oxaliplatine of irinotecan voor de behandeling van patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom voor wie het niet mogelijk is om de behandeling met een andere fluoropyrimidine voort te zetten vanwege het handvoetsyndroom of cardiovasculaire toxiciteit. Prof. dr. Kees Punt (UMC Utrecht) droeg hier substantieel aan bij.

Portretfoto (kleur) Cees Punt
Beeld: Jeroen van Kooten Fotografie

In een internationale samenwerking – maar onafhankelijk van Nordic Pharma – heeft Punt data verzameld over het gebruik van S-1 bij patiënten die cardiotoxiciteit ondervonden tijdens capecitabine of 5FU-bevattende schema's. Hieruit bleek dat er vrijwel nooit een recidief cardiale toxiciteit optrad na start S-1.

Ook data van een cohort patiënten uit het landelijke prospectieve CRC-cohort PLCRC die zijn overgestapt van een eerstelijns capecitabine-bevattend schema naar eenzelfde schema maar met S-1 in plaats van capecitabine ten gevolge handvoetsyndroom of cardiale toxiciteit, zijn geanalyseerd. De switch bleek veilig en genoemde klachten te verbeteren.

Tot slot voerde hij samen met anderen een meta-analyse uit van alle studies naar gemetastaseerd colorectaal carcinoom die zijn verricht met een capecitabineof 5FU-bevattend schema versus een S-1-bevattend schema, waaruit de non-inferiority van S-1 ten opzichte van het andere fluorpyrimidine duidelijk is aangetoond.