Overzicht

Gentest Oncotype bij borstkanker in basispakket

  • 30 augustus 2021

Zorginstituut Nederland heeft besloten dat de genexpressietest Oncotype DX® kan worden opgenomen in het basispakket. De patiënt kan op basis van de testuitslag samen met de arts afwegen om geen chemotherapie in te zetten en daarmee bijwerkingen te voorkomen.

Bij twijfel of aanvullende chemotherapie zinvol is, kan een genexpressietest uitkomst bieden. De test voorspelt op basis van een genenprofiel wat het risico is dat een patiënt uitzaaiingen ontwikkelt. Als chemotherapie niet per se de beste optie is omdat het risico op uitzaaiingen klein is, kunnen de arts en patiënt samen beslissen om geen chemotherapie te doen.

Het Zorginstituut concludeert dat Oncotype meerwaarde heeft voor vrouwen boven de vijftig met een vroeg stadium van borstkanker, die ER-positief of HER2-negatief zijn, geen uitzaaiingen hebben in de okselklier (N0) én die volgens de richtlijn op basis van de tumorkenmerken in aanmerking komen voor een genexpressietest.