Overzicht

Genezing en overleving van colorectaal carcinoom sterk toegenomen

  • 3 november 2020

Sinds 1995 is het aantal patiënten dat genezen is van colorectaal carcinoom in Nederland substantieel toegenomen. Ook de conditionele overleving nam toe. Dat blijkt uit een studie met data uit de Nederlandse Kankerregistratie.1

In de studie werden alle patiënten met stadium I-III colorectaal carcinoom opgenomen die tussen 1995 en 2016 zijn gediagnosticeerd en geregistreerd door de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Dat waren er in totaal 175.384.

De conditionele overleving werd berekend voor patiënten gediagnosticeerd voor en na 2007. Dit vanwege de update van de richtlijn in 2008 en eerder onderzoek naar de conditionele overleving tussen 1989-2008.2

De conditionele 5-jaarsoverleving van patiënten met coloncarcinoom die inmiddels vijf jaar hadden overleefd was 98% bij stadium I, respectievelijk 94% en 92% bij stadium II en III. Voor patiënten met rectumcarcinoom was dit 96%, 89% en 85% voor respectievelijk stadium I, II en III.


Referenties

  1. Qaderi SM, Dickman PW, de Wilt JHW, et al . Conditional s urvival and c ure of p atients w ith c olon or r ectal c ancer: a p opulation- b ased s tudy. J Natl Compr Canc Netw. 2020 Sep;18(9):1230-1237.
  2. Van Erning FN, van Steenbergen LN, Lemmens VEPP, et al . Conditional survival for long-term colorectal cancer survivors in the Netherlands: who do best? Eur J Cancer. 2014 Jul;50(10):1731-1739.