Overzicht

Ferry Eskens voorzitter WARCG van Zorginstituut Nederland

  • 30 augustus 2021

Dr. Ferry Eskens, internist-oncoloog in het Erasmus MC, is per 1 augustus benoemd tot voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad Commissie Geneesmiddelen (WARCG) van Zorginstituut Nederland.

Portretfoto (kleur) Ferry Eskens

De Wetenschappelijke Adviesraad is een integrale assessmentcommissie die wetenschappelijke adviezen geeft op het gebied van de taken in het kader van pakketbeheer en op het gebied van kwaliteit. Daarnaast zijn er voor specifieke aandachtsgebieden aparte werkcommissies, waaronder de WARCG, bestaande uit verschillende deskundigen, waaronder artsen, wetenschappers, onderzoekers.

‘Samen met een groep toegewijde deskundigen kijken we naar de dossiers waarbij farmacotherapie en farmaco-economie bij voorkeur eenzelfde overtuigende aanwijzing geven dat nieuw beter, betaalbaar en daarmee van echte toegevoegde waarde is voor onze patiënten en de samenleving’, aldus Eskens.