Overzicht

Expertzorg voor schildklierkanker

  • 19 oktober 2020

Schildklier Organisatie Nederland (SON) presenteerde onlangs het visiedocument Expertzorg voor schildklierkanker. SON vindt dat alle mensen met schildklierkanker recht hebben op de best mogelijke zorg: expertzorg. Daarom pleiten zij voor expertzorg en concentratie van zorg in een beperkt aantal ziekenhuizen.

Logo (kleur) SON

Op dit moment is het voor de patiënt met schildklierkanker niet inzichtelijk welke ziekenhuizen zich gespecialiseerd hebben in de zorg voor schildklierkanker. Dit is wel heel wenselijk. Met de visie gaat SON in gesprek met het zorgveld om met elkaar de zorg voor patiënten met schildklierkanker beter te organiseren 

De patiëntenorganisatie streeft naar verdere concentratie van de zorg in lijn met de SONCOS-normeringen, bij voorkeur uiteindelijk in een beperkt aantal (samenwerkings)ziekenhuizen. Hierdoor krijgen niet alleen alle patiënten toegang tot kwalitatief goede zorg met betere kansen op overleving, levensverlenging en kwaliteit van leven, maar biedt concentratie van zorg ook betere omstandigheden voor innovatie en wetenschappelijk onderzoek.