Overzicht

European Fair Pricing Network: toegang tot de beste medicijnen voor een eerlijke prijs

  • 14 januari 2021

KWF Kankerbestrijding wil dat kankerpatiënten (tijdig) toegang hebben tot de beste medicijnen voor een betaalbare, inzichtelijke en eerlijke prijs. KWF heeft daarom kankerorganisaties uit heel Europa bij elkaar gebracht en het European Fair Pricing Network (EFPN) opgericht. Dit collectief moet een einde maken aan ondoorzichtige en te hoge medicijnprijzen.

Goede geneesmiddelen zijn wat waard, maar de prijsopbouw en de winstmarges zijn ondoorzichtig. Producenten maken per land prijsafspraken en stellen voorwaarden (waaronder geheimhouding) in ruil voor korting. Hierdoor betalen landen verschillende bedragen voor hetzelfde medicijn.

KWF vindt dit onacceptabel en heeft daarom de EFPN opgericht, een partnerschap tussen kankerorganisaties uit ruim tien Europese landen. Internationale samenwerking is essentieel voor duurzame oplossingen en meer gelijkheid binnen Europa. Het Nederlands Kanker Instituut coördineert het onderzoeksprogramma van EFPN, dat onderzoek gaat doen naar de prijsstelling en de beschikbaarheid van medicijnen in Europa.