Overzicht

Darmkankercel profiteert van gezonde cel

  • 18 juli 2021

Onderzoek van het NKI, gepubliceerd in Cell, laat zien dat darmkankercellen competitieve signalen gebruiken om omliggende gezonde darmcellen te doden en zelf beter te groeien. Het bevestigt dat ook het omliggende weefsel een rol speelt bij tumorgroei.

illustratie (kleur) onderzoek darmkankercel NKI

De onderzoekers laten in het artikel zien dat kankercellen celinteracties gebruiken om omliggende darmcellen te elimineren zowel in enteroïde monolayers als in organoïden. De resterende gezonde darmcellen activeren het foetale eiwit SCA-1, waarmee gaan ze lijken op cellen in een vroeg stadium van de embryonale ontwikkeling. Wildtype cellen deden dat niet als er geen darmkankercellen in de buurt aanwezig zijn.

Gezonde darmcellen bleken de aanwezigheid van kankercellen te overleven als de onderzoekers Jun N-terminal kinase remmen met JNK-IN-8. Verder constateerden de onderzoekers dat kankercellen gemiddeld zelfs anderhalf keer sneller te groeien wanneer ze de competitie aangaan met gezonde darmcellen dan wanneer ze alleen zijn.