Overzicht

Cijfers IKNL

Darmkanker enige veelvoorkomende kankersoort waarbij aantal diagnoses afneemt

  • 10 maart 2023

In 2022 kregen 12.000 mensen in Nederland de diagnose dikkedarm- of endeldarmkanker, bijna 1.000 minder dan in 2021. Daarmee is darmkanker de enige veelvoorkomende kankersoort waarbij het aantal diagnoses afneemt. Sinds de invoering van het bevolkingsonderzoek wordt darmkanker vaker in een lager stadium gediagnosticeerd, aldus de analyse van het IKNL.

In 2014 is het bevolkingsonderzoek naar darmkanker gestart. Alle Nederlanders tussen de 55 en 75 jaar worden hiervoor uitgenodigd. Binnen dit onderzoek worden verdachte poliepen en tumoren verwijderd. In 2021 waren er tijdelijk meer diagnoses darmkanker dan in 2020, doordat een achterstand ten gevolge van het stilleggen van het bevolkingsonderzoek tijdens de coronacrisis werd ingehaald. In 2022 daalde het aantal diagnoses darmkanker weer, zoals ook voor de coronacrisis het geval was.

De meeste darmkankerdiagnoses worden gesteld in de leeftijdscategorie 55-75 jaar (56 procent). Tien procent van de mensen die een darmkankerdiagnose kreeg was 55 jaar of jonger. Mannen (54 procent) krijgen iets vaker de diagnose dan vrouwen (46 procent). In 2013 was 18 procent van alle darmkankerdiagnoses een stadium I tumor, in 2021 was dat 31 procent. Het aandeel stadium IV tumoren nam af, van 26 procent in 2013 tot 19 procent in 2021.