Overzicht

BVN: ‘Aandacht voor naasten schiet tekort'

  • 19 oktober 2020

Uit onderzoek van Borstkankervereniging Nederland (BVN) blijkt dat naasten van borstkankerpatiënten meer hulp nodig hebben om hun dierbare te ondersteunen.

Slechts één op de tien naasten (9 procent) werd door een zorgverlener hulp aangeboden, terwijl dit volgens de landelijke richtlijn ‘Detecteren behoefte psychosociale zorg’ standaard zou moeten gebeuren.

Voorafgaand aan de jaarlijkse borstkankermaand deed BVN onderzoek naar de positie van naasten. Het blijkt niet goed gesteld met de aandacht voor de mensen die borstkankerpatiënten ondersteunen en aandacht geven. De meeste naasten hebben behoefte aan emotionele steun (87 procent). Bij naasten onder de 40 jaar (inclusief kinderen) is dit bijna iedereen (96 procent).

Bijna een kwart (24 procent) van de naasten kreeg geen ondersteuning, terwijl daar wel behoefte aan was. Bijna 4 op de 10 hebben aandacht gemist (36 procent). Daarnaast voelt bijna de helft (45 procent) van de partners, kinderen, familie, vrienden en collega’s zich overbelast vanwege de ziekte van hun dierbare.