Overzicht

Beeldherkenning voor bevolkingsonderzoek longkanker

  • 17 mei 2021

Automatisch longtumoren kunnen herkennen op CT-scans: hoogleraar functionele beeldanalyse Bram van Ginneken (Radboudumc) ontwikkelde binnen zijn Vici-project software die nu wereldwijd wordt gebruikt. De resulterende kostenbesparing brengt de invoering van een bevolkingsonderzoek longkanker dichterbij.

Röntgenfoto (zwart-wit) longtumoren

In 2011 toonden Amerikaanse onderzoekers met een grote gerandomiseerde studie aan dat het gebruik van CT-scans in een bevolkingsonderzoek longkankersterfte kan reduceren. In zijn onderzoeksgroep waren ze al sinds 2004 bezig met het automatisch detecteren van afwijkingen op CT-scans. De Vici-toekenning was de ideale gelegenheid om beide ontwikkelingen samen te brengen, aldus Van Ginneken.

Het project heeft inmiddels geleid tot wereldwijd gebruikte software, verkocht door Mevis Medical Solutions. Omdat het nog niet maatschappelijk geaccepteerd is dat computers zelfstandig medische conclusies trekken, wordt de software nu vooral gebruikt om radiologen te ondersteunen. De computer analyseert de CT-scan en geeft alvast aan welke plekken de radioloog zeker moet bekijken.