Wat zal 2024 ons brengen?

  • 2 min.
  • Voorwoord
Portretfoto (kleur) Tom van der Hulle
Beeld: Jeroen van Kooten Fotografie

Voor u ligt het laatste nummer van 2023 en ook het laatste nummer met een bijdrage van Ad Kaptein. De afgelopen jaren verzorgde hij een vaste rubriek in Medische Oncologie. Van 2019 tot en met 2021 schreef hij de column ‘Helende woorden’ waarin telkens een boek werd besproken waarin de ziekte die ons allemaal het grootste deel van de week bezighoudt een belangrijke plaats inneemt. Ik vond ze altijd interessant om te lezen. De boeken zijn ongetwijfeld door velen gebruikt als boekentip. De afgelopen twee jaar schreef hij de column ‘Aan de keukentafel’ waarin hij patiënten interviewde die waren aangedragen door een lid van de redactieraad. Deze columns zijn gebundeld en vindt u bij deze editie van Medische Oncologie. Namens de redactieraad wil ik hem enorm bedanken voor zijn vele bijdragen de afgelopen jaren.

Voor komend jaar is een nieuwe rubriek met de werktitel ‘Pensioen’ bedacht, waarin we collega’s die binnenkort met pensioen gaan of recent zijn gegaan aan het woord willen laten. Hierbij een oproep om uzelf of een collega voor te dragen om bijvoorbeeld een leuke anekdote met ons te delen of om ons nog iets mee te geven voor de toekomst.

En wat zal 2024 ons verder gaan brengen? Ik ben heel benieuwd, maar eerlijk gezegd niet zo positief gestemd met twee verschrikkelijke oorlogen niet zo ver van huis en de recente verkiezingsuitslag.

Over alle andere thema’s kan ik maar beter zwijgen, maar wat gaat de verkiezingsuitslag betekenen voor de gezondheidszorg? Mensen schijnen de gezondheidszorg een van de belangrijkste verkiezingsthema’s te vinden, dus ze zullen toch massaal op een partij gestemd hebben met louter goede plannen voor de gezondheidszorg? Ik heb er het verkiezingsprogramma maar eens op nageslagen: samenvattend willen ze vooral meer zorg en meer personeel voor minder geld. Helaas lees je nergens hoe dit allemaal georganiseerd moet worden. Hoewel een aantal wensen uit het verkiezingsprogramma best te verdedigen zijn en misschien ook wel een goed idee – zoals de tandarts in het basispakket en de terugkeer van verzorgingshuizen – staat er ook een aantal belachelijke voorstellen in zoals het stoppen van de ‘doorgeslagen betutteldrift’ op het gebied van roken, alcoholgebruik en het eten van vlees en suiker en geen wachttijd meer voor medicijnen na een positief advies van de EMA. Ik ben benieuwd.

Namens de redactieraad,
dr. Tom van der Hulle, voorzitter redactieraad
redactie@medischeoncologie.nl