VISION-STUDIE TOEGELICHT

Later pijn en behoud van kwaliteit van leven na behandeling met 177 Lu-PSMA-617

  • 2 min.
  • Toppublicatie uitgelicht

Uit het fase III-onderzoek VISION blijkt dat patiënten met gemetastaseerd prostaatcarcinoom die naast de standaardzorg ook behandeld worden met de radioligandtherapie 177Lu-PSMA-617 later pijn en meer behoud van kwaliteit van leven ervoeren dan patiënten die alleen de standaardzorg kregen.

Portret (kleur) André Bergman
Beeld: Jeroen van Kooten

VISION is een multicenter, openlabel, gerandomiseerd fase III-onderzoek waarin werd onderzocht of het toevoegen van de radioligandtherapie 177Lu-PSMA-617 aan de standaardzorg de progressievrije overleving en de algehele overleving van patiënten met gemetastaseerd prostaatcarcinoom verbetert. In de studie werden patiënten geïncludeerd met gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom die al minstens één antihormoontherapie en één of twee chemokuren met docetaxel of cabazitaxel hadden gehad. De resultaten1 werden in 2021 gepubliceerd: mensen die naast de standaardzorg ook 177Lu-PSMA-617 kregen hadden een mediane overleving van 15,3 maanden (HR: 0,62 [95%-BI: 0,52 - 0,74]) versus 11,3 maanden in de controlegroep. Kankerprogressie trad ook later op (HR: 0,40 [95%-BI: 0,29 - 0,57]). In dit vervolgonderzoek2 worden de door de patiënten gerapporteerde kwaliteit van leven en pijn gepresenteerd. Bij de studiearm (n

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?