ORGANOÏDEN EN PATIENT-DERIVED XENOGRAFTS

‘Tumormodellen worden steeds verfijnder’

  • 8 min.
  • Wetenschap

Het is een frustrerend fenomeen: preklinische studies naar nieuwe medicijnen laten hoopvolle resultaten zien, maar in klinische studies valt de effectiviteit tegen. Met tumororganoïden en patient-derived xenografts hopen onderzoekers subgroepen patiënten te identificeren bij wie een nieuwe therapie wél kan slagen, en tegelijkertijd niet-werkzame therapieën in een vroeger stadium te kunnen afschrijven.

Maak gratis account
en krijg toegang tot alle artikelen

Al een account?