BEOORDELING RESULTATEN IMPOWER010-STUDIE

Adjuvante behandeling met atezolizumab na adjuvante chemotherapie bij patiënten met een stadium IB-IIIA NSCLC

  • 10 min.
  • BOM

Inleiding

Jaarlijks wordt in Nederland bij bijna 12.000 patiënten de diagnose niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) gesteld. Bij diagnose is er bij 14 procent van de patiënten sprake van stadium IA, bij 4 procent stadium IB, bij 2 procent stadium IIA, bij 6 procent stadium IIB en bij 9 procent stadium IIIA ziekte (Dutch Lung Cancer Audit 2019). Stadia IA tot en met IIB (kleine tumoren zonder of met aangedane hiluslymfeklieren) zijn primair resectabel, en worden meestal geopereerd, net zoals stadium IIIA zonder aangedane mediastinale klieren. In Nederland is de standaardbehandeling voor patiënten met stadium IIIA NSCLC met aangedane mediastinale klieren chemoradiotherapie. Bij een sterk geselecteerde groep patiënten wordt dit gevolgd door een resectie, al dan niet met adjuvante immuuntherapie. In enkele andere landen is de primaire behandeling van stadium IIIA echter chirurgisch, met nadien adj

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?