T-DXD EN TUCATINIB BIJ HER2-POSITIEVE BORSTKANKER

‘Dat dit soort medicijnen er zijn is echt fantastisch’

  • 5 min.
  • Wetenschap

Het antilichaamconjugaat trastuzumab-deruxtecan en de tyrosinekinaseremmer tucatinib laten indrukwekkende resultaten zien in patiënten met veelvuldig voorbehandelde HER2-positieve gemetastaseerde borstkanker. Sommige Nederlandse internist-oncologen hebben al met de middelen gewerkt, en zijn razend enthousiast. ‘Als we ergens bij borstkanker vorderingen hebben gemaakt, dan is het wel bij HER2-positieve tumoren. Het is echt indrukwekkend.’

Portretfoto (kleur) Carolien Schröder (links) en Joan Heijns
Dr. Carolien Schröder (links) en Joan Heijns
Beeld: AVL (foto links) en Jeroen van Kooten Fotografie

De vooruitzichten van deze patiëntencategorie, met HER2- positieve gemetastaseerde borstkanker, zijn heel veel beter geworden in de laatste vijftien jaar’, vertelt dr. Carolien Schröder, internist-oncoloog in het Antoni van Leeuwenhoek en het Universitair Medisch Centrum Groningen. ‘Er zijn veel ontwikkelingen rondom doelgerichte therapieën, en bij veel behandellijnen zien we nu overlevingswinst. Dat is uitzonderlijk. Trastuzumab-deruxtecan en tucatinib zijn de allernieuwste sterren aan het firmament.’ Joan Heijns, internist-oncoloog in het Amphia ziekenhuis, beaamt dit. ‘Zeker bij deze patiëntengroep, die al zo uitgebreid behandeld is, is het indrukwekkend als er nog zo’n resultaat op de levensverwachting kan worden bereikt. Het geeft echt hoop.’

Stand van zaken

Het antilichaamconjugaat trastuzumab-deruxtecan (T-DXd) werd in 2020 geregistreerd en voorwaardelijk goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau EMA op basis van de eerste DESTINY-Breast-studie1, een eenarmi

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?