Overzicht

Zorgpad voor patiënten met onbekende primaire tumor gestart

  • 31 januari 2022
  • NVMO

De NVMO en Nederlandse Vereniging Voor Pathologie (NVVP) ontwikkelden samen een zorgpad voor patiënten met een onbekende primaire tumor. 

Het Zorgpad Primaire Tumor Onbekend (PTO) is in januari landelijk van start gegaan en zal in iedere regio stapsgewijs worden ingevoerd. De ervaringen worden gedeeld en aan de hand hiervan wordt het zorgpad zo nodig aangepast en verbeterd.

Het zorgpad heeft als doel de benodigde diagnostische onderzoeken te standaardiseren en de doorlooptijd van het diagnostisch traject tot maximaal 6 weken te verkorten. Ook de toegankelijkheid van benodigde geavanceerde moleculaire diagnostiek voor alle patiënten in Nederland, ongeacht het ziekenhuis waar de patiënt voor het eerst wordt onderzocht, is een belangrijke doelstelling. Verder worden landelijk alle gegevens van patiënten met mogelijk een PTO verzameld en geanalyseerd. De uitkomsten hiervan zullen bijdragen aan het verbeteren van de diagnostiek en behandeling van PTO in de toekomst.

Naast de NVMO en NVVP participeren IKNL, Hartwig Medical Foundation en Zorgverzekeraars Nederland in dit project. Het is mede tot stand gekomen door de inzet van PTO-patiëntenorganisatie Missie Tumor Onbekend en NFK.

Neem voor meer informatie contact op met de NVMO via secretariaat@nvmo.org of NVVP via kwaliteit@pathology.nl.