Overzicht

Dr. Geert Cirkel nieuwe voorzitter

Wisseling van de wacht in NVMO-webredactie

  • 25 maart 2022
  • NVMO

Dr. ir. Sjoerd Hovenga heeft de voorzittershamer voor de redactieraad van de NVMO-website overgedragen aan dr. Geert Cirkel. Daarnaast is Lisanne Hamming tot de raad toegetreden.

Cirkel is als internist-oncoloog werkzaam bij Meander Medisch Centrum in Amersfoort en UMC Utrecht. Naast voorzitter van de webredactie is hij NVMO-bestuurslid met de portefeuille nascholing en congressen, voorzitter van de programmacommissie van de Oncologiedagen en namens de NVMO bestuurslid van de NVvO.

Hamming is internist-oncoloog bij Medisch Centrum Leeuwarden. Daarnaast is ze lid van de raad van advies van Continuüm Oncologie. De redactieraad bestaat verder uit Renske van den Brink-Schimmel, dr. Nienke de Glas (tevens bestuurslid jNVMO) en Marleen Tent. Ook in 2022 zal de webredactieraad zich als adviesraad of redactieraad richten op de ontwikkeling van online nascholingsprogramma’s.

Kijk voor meer informatie over de webredactie op nvmo.org/webredactie.