Overzicht

Palliatieve PASKWIL-criteria

Wijzigingen met betrekking tot ‘staart’ OS-curve

  • 23 mei 2024

Na de algemene ledenvergadering van de NVMO heeft ook de algemene ledenvergadering van de NVALT ingestemd met de wijzigingen voor de palliatieve PASKWIL-criteria met betrekking tot de ‘staart’ van de OS-curve.

De palliatieve PASKWIL-criteria luiden nu als volgt:

Mediane OS in controlegroep ≤ 12 maanden

Indicaties bij patiënten met een korte overleving (mediaan ≤ 12 maanden totale overleving [OS] in de controlegroep) worden beoordeeld op OS-data (en niet meer op data over progressievrije overleving [PFS]). Het risico dat een studie niet te beoordelen is door cross-over is laag; daar is de prognose te kort voor. Criterium voor een positief advies: de mediane winst in totale overleving > 12 weken én HR < 0,70, óf toename van 2 jaar OS-winst ≥ 10 procent (mits > 20 procent van de patiënten in de interventiegroep na 2 jaar nog in leven is).

Mediane OS in controlegroep > 12 maanden

Indicaties bij patiënten met een mediane overleving > 12 maanden worden beoordeeld op PFS of OS-data. Criterium voor een positief advies: de mediane winst in OS of PFS > 16 weken en HR < 0,70, óf toename van 3 jaar OS-winst ≥ 10 procent (mits > 20 procent van de patiënten in de interventiegroep na 3 jaar nog in leven is). Zie de betreffende tabel op nvmo.org/over-de-adviezen.