Overzicht

Webinar over overheveling

  • 17 juni 2021
  • NVMO

Op 6 juli 2021 organiseren de FMS, NFU, NVZ en NVZA een webinar over de overheveling van epoëtines en G-CSF-middelen van het GVS naar de ziekenhuisbekostiging.

Tijdens het webinar geven deskundige sprekers informatie over de achtergrond en praktische aanpak van de overheveling. VWS zal het doel ervan toelichten. Woordvoerders van een algemeen ziekenhuis en een universitair medisch centrum zullen uiteenzetten hoe zij deze zorg gaan organiseren. Verder zullen woordvoerders van patiëntenverenigingen vertellen wat bij deze overheveling voor patiënten van belang is.

Ook wordt toegelicht hoe de bekostiging in elkaar steekt en wat de gevolgen voor zorgcontractering zijn. Woordvoerders van twee zorgverzekeraars zullen uitleggen hoe zij met deze overheveling willen omgaan.

Klik hier voor meer informatie.