Overzicht

Neem deel aan vragenlijst OnCovid!

  • 17 november 2020
  • NVMO

SONCOS roept alle NVMO-leden op om deel te nemen aan een onderzoek van OnCovid! naar oncologische zorg tijdens de COVID-19-pandemie.

De COVID-19-pandemie heeft een enorme impact op de (oncologische) zorg. Om de continuïteit en kwaliteit van de oncologische zorg tijdens de COVID-19-pandemie te waarborgen, heeft SONCOS het project OnCovid! in het leven geroepen. OnCovid! is een samenwerkingsverband van SONCOS, NVvH, NZa, DICA, IKNL/PALGA, ZorgDomein, DHD en RIVM. Het project wordt ondersteund door een SKMS-subsidie.

Oncovid Logo

Binnen OnCovid! wordt onder meer een bibliotheek van maatregelen opgezet. Specifieke maatregelen kunnen doelgericht worden ingezet om eventuele capaciteitsreducties in de oncologische zorgketen te ondervangen. De bibliotheek zal worden samengesteld uit een inventarisatie onder wetenschappelijke beroepsverenigingen, waarbij OnCovid! in kaart brengt welke maatregelen in welke scenario’s het meest effectief zijn gebleken. Dit gebeurt aan de hand van een vragenlijst. Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 5 tot 10 minuten.

SONCOS-voorzitter prof. dr. Marcel Verheij en SONCOS-bestuurslid prof. dr. Haiko Bloemendal (voorzitter NVMO) roepen alle NVMO-leden op om de vragen van de OnCovid!-vragenlijst te beantwoorden. Mocht u als NVMO-lid interesse hebben om hieraan deel te nemen, dan kunt u een e-mail sturen naar oncovid.soncos@gmail.com.


Meer informatie staat op de LinkedIin-pagina van OnCovid!. Op deze pagina worden geregeld updates gegeven.