Overzicht

cieBAG

Vergoeding adjuvant nivolumab oesofaguscarcinoom

  • 22 maart 2024
  • NVMO

Door inactivering van de declaratiecode per 1 januari 2024 worden er problemen ondervonden bij het declareren van adjuvant nivolumab oesofaguscarcinoom voor patiënten die voor 1 januari 2024 zijn gestart. Dat blijkt uit signalen die de NVMO heeft gekregen.

Het NVMO-bestuur heeft dit besproken met cieBAG. Afhankelijk van de zorgverzekeraar moet er al dan niet per patiënt toestemming gevraagd worden, die ook gegeven wordt omdat er geen declaratiecode meer is.