Overzicht

Handleiding voor COVID-19-vaccinatie van immuungecom­promitteerde patiënten

  • 15 januari 2021
  • NVMO

Op 14 januari 2021 is een handleiding voor COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten gepubliceerd. De handleiding is op verzoek van LCI-RIVM opgesteld door gemandateerde professionals van medisch-wetenschappelijke beroepsverenigingen, waaronder de NIV en NVMO, en gedeeld met de Gezondheidsraad.

Stockfoto (kleur) COVID-19 vaccin

 

Op het moment van opstellen van de handleiding (januari 2021) is er sprake van een hoge incidentie van COVID-19 met hoog infectierisico. Dit risico geldt uiteraard ook voor ernstig immuungecompromitteerde patiënten, die een verhoogd risico hebben op een gecompliceerd beloop van COVID-19. Vanwege de programmatische aanpak bij de vaccinatiecampagne worden alle immuungecompromitteerde patiënten opgeroepen voor vaccinatie.

In verband met het belang van bescherming tegen ziekte en overlijden is prioritering van vaccinatie voor deze patiënten belangrijk, ook al is er mogelijk sprake van verminderde effectiviteit van vaccinatie ten gevolge van immuundeficiëntie of immuunsuppressie door de fase van de onderliggende ziekte of behandeling, of door gebruik van immuunsuppressiva. In deze fase van de epidemie wordt geadviseerd om vaccinatie niet uit te stellen tot een moment dat er mogelijk een betere vaccinatierespons verwacht kan worden. Na vaccinatie blijven nog alle standaard preventieve maatregelen om infectie te voorkomen van kracht, omdat data over effectiviteit van vaccinatie bij deze groep ontbreken.

Er zijn meerdere vaccins tegen COVID-19 in ontwikkeling en er zijn nu twee mRNA-vaccins geregistreerd. Deze vaccins lijken op dit moment zeer effectief bij ouderen en zijn naar verwachting veilig bij immuungecompromitteerde patiënten. Het risico van eventuele bijwerkingen van vaccinatie weegt niet op tegen het risico van COVID-19 doormaken. Daarom worden deze mRNA-vaccins geadviseerd. De optie om naast de patiënt ook huishoudcontacten van ernstig immuungecompromitteerde patiënten te vaccineren, wordt nog uitgewerkt. Er zijn nog maar weinig data over de afname van transmissie na vaccinatie beschikbaar.

Deze handleiding zal periodiek worden herzien als andere effectieve vaccins geregistreerd worden en beschikbaar komen, en op basis van nieuw onderzoek over COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten.

Deze eerste versie van de handleiding is op 14 januari 2021 gepubliceerd en te raadplegen op de RIVM-website. Raadpleeg voor algemene informatie voor professionals over COVID-19-vaccinatie eveneens de RIVM-website.