Overzicht

Update richtlijn CRC verschenen

  • 24 december 2021
  • NVMO

Begin deze maand verscheen op Richtlijnendatabase.nl de modulair herziene richtlijn colorectaal carcinoom.

De geactualiseerde modules van de richtlijn besteden in vergelijking met eerdere versies van de richtlijn veel aandacht aan het individualiseren van de diagnostiek en behandeling en het beperken van vroege en late therapeutische gevolgen.

Lees hier meer over de update.