Overzicht

Update richtlijn Botmetastasen

  • 4 augustus 2021
  • NVMO

Voor de herziening van de richtlijn Botmetastasen is de NVMO op zoek naar een werkgroeplid vanuit de medische oncologie.

Het doel van de richtlijn is het formuleren van een up-to-date uniform beleid ten aanzien van de zorg voor patiënten met botmetastasen. Aanmelding voor de richtlijnwerkgroep is uiterlijk 3 september 2021 mogelijk. Op de NVMO website vindt u meer informatie.