Overzicht

cieKNT

Update lijsten Klinisch Noodzakelijke Targets

  • 23 February 2024
  • NVMO

Na publicatie van de eerste drie MKNT-lijsten in augustus 2023 volgt de eerste update van 2024.

Op veler verzoek is het woord ‘minimaal’ uit de naam van de lijsten verwijderd om verwarring te voorkomen; de lijsten zijn nu genaamd lijsten Klinisch Noodzakelijke Targets (KNT-lijsten). Inmiddels zijn er negen nieuwe KNT-lijsten gepubliceerd op de NVMO-website (nvmo.org/knt-lijsten). De eerste drie lijsten zijn geüpdatet om deze te uniformeren aan de andere KNT-lijsten. Ook zijn er verbeteringen doorgevoerd in de toelichting bij de lijsten (nvmo.org/moleculaire-diagnostiek). De KNT-lijsten geven een overzicht van vergoede targets die van invloed zijn op de standaard behandeling, waarbij de plaatsbepaling van de behandeling in de richtlijn wordt gedaan. Momenteel vinden er gesprekken plaats met het kennisinstituut om een goede werkwijze vast te stellen voor het afstemmen van de KNT-lijsten en de richtlijnen. Op dit moment zijn er meerdere KNT-lijsten uitgestuurd voor een commentaarronde en zijn er enkele lijsten in ontwikkeling, waaronder een tumoragnostische lijst. Vragen, opmerkingen en verzoeken voor het opstellen van een KNT-lijst kunt u mailen naar cieKNT@nvmo.org onder vermelding van ‘KNT-lijsten’.