Overzicht

Update derde vaccinatieronde

  • 30 september 2021
  • NVMO

Zoals eerder gemeld komt een deel van de oncologiepatiënten in aanmerking voor een derde COVID-19-vaccinatie. NVMO-leden dr. Astrid van der Veldt, prof. dr. Liesbeth de Vries en Robbert van Alphen hebben zich intensief met de voorbereidingen van dit traject beziggehouden.

De komende week moet u/uw ziekenhuis patiënten identificeren die voor deze vaccinatie in aanmerking komen. In het besloten onderdeel Dossier COVID-19 van de NVMO-website staan documenten met tabellen met DBC-codes en verrichtingencodes die het zoeken kunnen vergemakkelijken. Ook staan daar een opdrachtbrief, werkinstructie en toelichting die het RIVM naar uw ziekenhuis heeft gestuurd.

Welke patiënten?

Aanvankelijk was de gedachte dat alleen patiënten die in de 3 maanden voor hun eerste vaccinatie of tijdens vaccinatie chemotherapie of combinatiebehandeling met chemotherapie en immuuntherapie met checkpointremmers kregen, in aanmerking zouden komen voor een derde vaccinatie. In een later stadium is echter besloten dat ook patiënten die alleen immuuntherapie met checkpointremmers (zonder chemotherapie) kregen, in aanmerking komen voor een derde vaccinatie. Omdat sommige patiënten al heel vroeg in januari zijn gevaccineerd, is het verstandig om 1 oktober 2020 als startdatum aan te houden.

Brief voor patiënten

Uiterlijk volgende week zal voor de leden op de NVMO-website een voorbeeldbrief beschikbaar worden gesteld. Deze wordt door de NVMO in samenspraak met het RIVM opgesteld. Deze brief kunt u – op naam gesteld – naar uw patiënten sturen. Op dit moment verwacht de NVMO dat u deze brief aan de verwijzing naar de GGD kunt toevoegen. De NVMO denkt dat voor de oncologie iets soepelere tijdslijnen gelden dan vermeld in de RIVM-brieven die naar de ziekenhuizen gestuurd zijn. De NVMO wenst u veel sterkte met het selecteren van patiënten.

U kunt de documenten hier vinden.