Overzicht

Integraal Zorgakkoord

Tumorspecifieke tafels zijn begonnen

  • 20 oktober 2023

De NVMO neemt deel aan vier tumorspecifieke tafels die discussiëren over de concentratie en spreiding van zorg. Het gaat hierbij om de tumortypen hoofd-halscarcinoom, maag- en slokdarmcarcinoom, pancreascarcinoom en niercarcinoom.

De tumorspecifieke tafels vormen input voor de ronde tafel die Zorginstituut Nederland heeft ingericht en die uiteindelijk bindende afspraken over concentratie en spreiding moet maken. De internist-oncologen die de tafels vertegenwoordigen willen eerst een impactanalyse voordat er afspraken over volume komen. In deze analyse moeten de toegankelijkheid voor patiënten, wachttijden/OK- en IC-capaciteit en effecten op opleiding en onderzoek aan bod komen. Ook willen de vertegenwoordigers inzetten op shared care modellen zodat behandelingen dicht bij huis kunnen. De oncologen hadden graag gezien dat aan de tumorspecifieke tafels ook vertegenwoordigers van de tumorspecifieke patiëntenverenigingen zouden deelnemen. Dit bleek niet haalbaar. Er komt wel een soort tussentafel tussen de tumorspecifieke tafels en de uiteindelijke ronde tafel waar de patiëntenverenigingen inspraak hebben.