Overzicht

NSCLC en METex14-mutatie

Tepotinib blijft alleen beschikbaar via Drug Access Protocol

  • 16 december 2023

De cieBOM heeft een advies gegeven over tepotinib en capmatinib (zie p. 29). Tepotinib is in Nederland beschikbaar voor patiënten met een gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom met een MET exon 14 skipping-mutatie via het Drug Access Protocol van cieDAP. Voorlopig blijft tepotinib alleen via deze route beschikbaar voor patiënten.