Overzicht

Eerste RET-remmer

Selpercatinib binnen DAP inzetbaar bij NSCLC en schildkliercarcinoom

  • 24 juni 2022
  • NVMO

Selpercatinib is als monotherapie beschikbaar binnen het Drug Access Protocol (DAP).

Binnen DAP is de RET-remmer sinds 1 mei 2022 inzetbaar voor:

  •  volwassenen met gevorderd RET-fusiepositief niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) dat systemische therapie vereist na eerdere behandeling met immuuntherapie en/of platinumbevattende chemotherapie;
  • volwassenen met gevorderd RET-fusiepositief schildkliercarcinoom dat systemische therapie vereist na eerdere behandeling met lenvatinib en/of sorafenib;
  • volwassenen en adolescenten van twaalf jaar en ouder met gevorderd RET-gemuteerd medullair schildkliercarcinoom dat systemische therapie vereist na eerdere behandeling met cabozantinib en/of vandetanib.

DAP is een programma van NVMO, NVALT, Antoni van Leeuwenhoek, Zorginstituut Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Ook de farmaceuten werken mee aan het programma. Het doel is om nieuwe, veelbelovende oncologische behandelingen – die nog niet in het basispakket zitten – sneller, gecoördineerd, gecontroleerd en tegen een aanvaardbare prijs voor patiënten beschikbaar te maken. Meer informatie staat op nvmo.org/dap.