Overzicht

Nieuwe richtlijn voor febriele neutropenie gepubliceerd

  • 21 februari 2022
  • NVMO

De SWAB heeft een nieuwe richtlijn voor diagnostiek en behandeling van febriele neutropenie bij kankerpatiënten ontwikkeld.

Het document beschrijft de aanbevolen empirische antibiotische therapie bij neutropene patiënten met koorts en bevat adviezen voor zowel volwassenen als voor kinderen. De richtlijn kan gebruikt worden door medisch specialisten die chemotherapie voorschrijven en door specialisten die bij de behandeling betrokken zijn.

Een multidisciplinaire commissie met gemandateerde leden van de NIV, NVII, NVMM, NVZA, NVMO, NVvH en NVK stelde de richtlijn op. Namens de NVMO zat internist-oncoloog dr. Inge Baas (UMC Utrecht) in de richtlijnwerkgroep.

De SWAB-richtlijn draagt bij aan het optimaliseren van het antibioticabeleid en het beheersen van kosten en resistentieontwikkeling in Nederland.

De richtlijnen kunt u hier vinden.