Overzicht

Reisbeurs voor jonge onderzoekers

  • 21 februari 2022
  • NVMO

Aanvragen van een reisbeurs voor jonge onderzoekers dienen voor 1 maart 2022 te worden ingediend bij het secretariaat van de René Vogels Stichting.

De René Vogels Stichting beheert een particulier fonds voor de kankerbestrijding. Jaarlijks worden uit dit fonds reisbeurzen verstrekt aan jonge onderzoekers die in het buitenland bijzondere kennis en vaardigheden willen verwerven voor kankeronderzoek in Nederland.

Er zijn twee aanvraagrondes per jaar. Op de website van de René Vogels Stichting staat meer informatie over het indienen van een aanvraag en een formulier om de aanvraag in te dienen.