Overzicht

Reisbeurs van René Vogels Stichting

  • 2 september 2021
  • NVMO

Aanvragen voor een reisbeurs van de René Vogels Stichting dienen voor 17 september 2021 te worden ingediend bij het secretariaat van deze stichting.

De René Vogels Stichting beheert een particulier fonds voor de kankerbestrijding. Jaarlijks worden uit dit fonds reisbeurzen verstrekt aan jonge onderzoekers die in het buitenland bijzondere kennis en vaardigheden willen verwerven voor kankeronderzoek in Nederland.

Op www.renevogelsstichting.nl staat meer informatie over het indienen van een aanvraag.