Overzicht

NVMO-onderzoek

Reisbereidheid kankerpatiënten

  • 20 februari 2023

De NVMO voert op 13 en 14 maart een flashmob-onderzoek uit bij patiënten op de polikliniek Medische oncologie en op de dagbehandeling van verschillende ziekenhuizen.

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de reisbereidheid van de patiëntenpopulatie. De uitkomsten van dit onderzoek zullen helpen bij besluiten over netwerkvorming en concentratie/spreiding. De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) heeft eerder onderzoek gedaan naar reisbereidheid. 60 procent van de deelnemers aan dit onderzoek had echter geen actieve kanker(behandeling) meer. Derhalve is dit geen representatieve steekproef.

Bij het komende flashmob-onderzoek in maart 2023 zijn het IKNL en de NFK betrokken.

Inmiddels is in elk ziekenhuis een internistoncoloog benaderd voor participatie. Doet uw ziekenhuis ook mee? Voor meer informatie en aanmelding kunt u mailen naar FlashMobNVMO@nki.nl.