Overzicht

Wisseling in redactie

Redactieraad Medische Oncologie heeft een nieuwe samenstelling

  • 23 juni 2023
  • NVMO

Dr. Tom van der Hulle is de nieuwe voorzitter van de redactieraad van Medische Oncologie. Daarnaast is dr. Annelieke Willemsen toegetreden tot de redactieraad.

Portretfoto's (kleur) Tom van der Hulle en Annelieke Willemsen
Dr. Tom van der Hulle (links) en Dr. Annelieke Willemsen
Beeld: Jeroen van Kooten (links), Tergooi MC

Willemsen is internist-oncoloog en klinisch farmacoloog in Tergooi MC in Hilversum. Ze is ook lid van de commissie Duurzaam- en Doelmatigheid.
Voorheen was dr. Tom van der Hulle vicevoorzitter van de redactieraad. Nu heeft hij de voorzittershamer overgenomen van dr. Jan Willem de Groot. De Groot blijft in de redactieraad als vicevoorzitter. Zittend lid Helgi Helgason heeft afscheid genomen.
De redactieraad bestaat verder uit dr. Tineke Buffart, dr. GeertJan Creemers, dr. Marloes van Dongen, mr. dr. Jacco de Haan, Maartje van Kats en dr. Rutger Koornstra.