Overzicht

Moleculaire diagnostiek

Publicatie eerste MKNT-lijsten

  • 22 september 2023
  • NVMO

Gemandateerde leden van de NVMO, NVALT, NVVP en VKGL hebben onder regie van het Zorginstituut Nederland lijsten met Minimaal Klinisch Noodzakelijke Targets (MKNT) opgesteld.

Deze lijsten geven per tumortype een overzicht van prognostische/predictieve biomarkers met consequenties voor de behandeling en daarmee dus ook een overzicht van biomarkers per tumortype die minimaal getest dienen te worden.

De MKNT-lijsten colorectaal carcinoom (CRC), endometriumcarcinoom en nietkleincellig longcarcinoom (NSCLC) zijn te vinden via nvmo.org/MKNT-lijsten. Op korte termijn zullen MKNT-lijsten volgen voor een aantal andere tumortypes.