Overzicht

Pieter De Mulder Award 2020 voor Ziena Abdulrahman

  • 13 november 2020
  • NVMO

Tijdens de virtuele Oncologiedagen 2020 kende de NVMO de Pieter De Mulder Award 2020 toe aan Ziena Abdulrahman.

Beeld: Jeroen van Kooten Fotografie

Onderzoeksstage  

De promovenda van het LUMC zal het aan de award verbonden bedrag van 15.000 euro inzetten voor een onderzoeksstage bij de onderzoeksgroep van prof. dr. Ahmed Ahmed van de University of Oxford. Ahmed is hoofd van het Ovarian Cancer Cell Laboratory en internationaal leider op het gebied van translationeel onderzoek naar ovariumcarcinoom. Abdulrahman (1995) wil tijdens de stage kennis opdoen van de unieke deep-single cell RNA-sequencingtechnieken waarin de groep van Ahmed voorloper is. Ook zal ze onder zijn begeleiding onderzoek gaan uitvoeren naar het raakvlak tussen tumorgenetica en tumorimmunologie en de prognostische impact hiervan bestuderen. De opgedane kennis over nieuwe technieken en analysemethoden zal ze in het LUMC gaan toepassen en verder uitbouwen.

Huidig onderzoek

Abdulrahman doet momenteel promotieonderzoek bij de afdelingen Medische Oncologie, Pathologie en Gynaecologie van het LUMC onder supervisie van prof. dr. Sjoerd van der Burg (immuuntherapie en immunomonitoring), dr. Noel de Miranda (immunogenetica) en dr. Mariette van Poelgeest (immunologie gynaecologische tumoren). Haar onderzoek is gericht op de tumormicro-omgeving als potentiële prognostische en voorspellende biomarker voor respons op immuuntherapie.

Oordeel jury

De jury voor de NVMO-prijs werd ook dit jaar gevormd door prof. dr. Stefan Sleijfer (voorzitter / Erasmus MC), prof. dr. Carla van Herpen (Radboudumc, Nijmegen) en prof. dr. Jourik Gietema (UMC Groningen). Behalve van de inhoud van het voorgestelde onderzoek was de jury ook zeer onder de indruk van het cv van de winnares, dat zeer veel activiteiten laat zien die niet direct medisch van aard zijn maar wel van groot maatschappelijk belang. Veelzijdigheid is een belangrijke eigenschap van onderzoekers en ook wat dat betreft heeft de jury het volste vertrouwen dat zij een succesvolle carrière als oncologisch onderzoeker tegemoet kan zien. De jury hoopt dat deze prijs daarbij een welkome ondersteuning is.

De jaarlijkse NVMO-prijs, die mogelijk wordt gemaakt door Pfizer, is in de zomer van 2007 ingesteld ter nagedachtenis aan de Nijmeegse internist-oncoloog prof. dr. Pieter De Mulder (1949-2007).