Overzicht

Oproep: Vragenlijst over effecten overheveling G-CSF-middelen

  • 18 november 2021
  • NVMO

Het NVMO-bestuur roept haar leden op om een vragenlijst van adviesbureau SiRM in te vullen over de overheveling van G-CSF-middelen.

SiRM monitort de overheveling in opdracht van het ministerie van VWS. Doel van de monitor is om na te gaan of de doelen van de overheveling worden behaald en of patiënten er geen hinder van ondervinden.

Hierbij wordt gekeken naar effecten op kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Ook wordt gekeken naar effecten op de administratieve lasten voor zorgverleners. De vragenlijst is onderdeel van de monitor en gaat over de huidige situatie. Naast deze nulmeting voert SiRM eind 2022 een effectmeting uit.

Lees meer »