Overzicht

Oncologische zorg tijdens COVID-19-pandemie

  • 1 maart 2021
  • NVMO

Een e-learning belicht nieuwe inzichten die tot dusver in Nederland zijn opgedaan vanuit aangepaste oncologische zorg tijdens de COVID-19-pandemie.

Een expertpanel licht deze nieuwe inzichten toe. De sprekers gaan onder meer in op recent onderzoek van IKNL en NFK naar de effecten van deze aanpassingen en daarnaast op onderzoek van het Dutch Oncology COVID-19 Consortium. Ook staan ze stil bij actuele richtlijnen voor vaccinatie van patiënten. Het expertpanel bestaat uit internistoncologen Robbert van Alphen (bestuurslid NVMO), dr. Monique Bos (medisch coördinator oncologische zorg, Erasmus MC), dr. Astrid van der Veldt (Dutch Oncology COVID-19 Consortium), postdoctoraal onderzoeker dr. Avinash Dinmohamed (IKNL), Irene Dingemans (NFK) en oncologisch chirurg Jeroen Rütter (voorzitter Coöperatie Medisch Specialisten Rijnstate, Arnhem).

De e-learning, die valt onder de samenwerkingsovereenkomst tussen MEDtalks en de NVMO, is te volgen via het onderdeel E-learning van de NVMO-website (nvmo.org/e-learning).