Overzicht

Standpunt ZIN

Nivolumab inzetbaar voor behandeling van dMMR- en MSI-tumoren

  • 23 september 2022

Zorginstituut Nederland (ZIN) oordeelt dat nivolumab toegepast kan worden voor de behandeling van tumoren met deficient mismatch repair (dMMR) of microsatellietinstabiliteit (MSI).

Het immuuntherapeuticum is volgens ZIN inzetbaar bij patiënten met tumoren waarvoor standaardbehandelingen geen optie meer zijn of waarvoor geen standaardbehandeling bestaat of geïndiceerd is. De toepassing bij deze patiënten is onderdeel van de DRUP-studie.

Vanaf 1 juli 2022 wordt nivolumab voor deze toepassing uit het basispakket van de zorgverzekering vergoed. Het ZIN-standpunt is te raadplegen op zorginstituutnederland.nl/publicaties (trefwoord: nivolumab).