Overzicht

Nieuwe samenstelling commissie OOM

  • 4 oktober 2021
  • NVMO

De samenstelling van de NVMO-commissie Offlabel-indicatiestelling Oncologische Middelen (OOM) is recentelijk gewijzigd.

Voorzitter van de commissie is dr. Ferry Eskens (Rotterdam). Verder maken vanuit de medische oncologie dr. Laurens Beerepoot (Tilburg), tevens lid van de NVMO-commissie BOM, dr. Lot Devriese (Utrecht), dr. Peter Nieboer (Assen) en dr. Metin Tascilar (Zwolle) deel uit van de commissie. Longarts dr. Berber Piet (Nijmegen) is commissielid namens NVALT.

De NVMO-commissie OOM heeft een liaisonfunctie tussen de NVMO en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) wat betreft te declareren indicatiecodes voor add-onmedicatie (geregistreerd en offlabel) in de oncologie. Zij beoordeelt daartoe verzoeken vanuit zowel de ZN-commissie Beoordeling Add-on Geneesmiddelen (CieBAG) als individuele of samenwerkende leden van de NVMO of NVALT tot het verstrekken van een add-ondeclaratiecode van specifieke offlabel-indicaties.

Hoofddoelen van de commissie zijn inzicht geven in bekostiging (aanspraak verzekerde zorg) van alle indicaties van oncologische middelen, verkrijgen van bekostiging (aanspraak verzekerde zorg)
van offlabel-indicaties die voldoen aan stand der wetenschap en praktijk en het beoordelen van nieuwe verkorte indicatieteksten ten behoeve van het voorschrijven. Meer informatie staat hier. De commissie is bereikbaar via cieoom@nvmo.org.