Overzicht

Livestream Algemene ledenvergadering 2021

  • 18 november 2021
  • NVMO

Zoals eerder gemeld houdt de NVMO op vrijdag 19 november a.s. van 8.00 tot 10.00 uur haar algemene ledenvergadering. Vanwege de COVID-19-maatregelen is de ledenvergadering ditmaal alleen via een livestream te volgen.

Onder meer geagendeerd

  • Besluitvormend: voorstel PASKWIL-criteria voor niet-gerandomiseerde studies
  • Update vanuit NVMO-commissie Kwaliteit
  • Update vanuit jNVMO
  • Protocol voor primaire tumor onbekend
  • Update vanuit SONCOS, waaronder wijzigingsvoorstellen normeringsdocument
  • Begroting en (her)benoeming bestuursleden

De agenda en vergaderstukken zijn in het besloten gedeelte van de NVMO-website te raadplegen.

Deelname via livestream

De livestream stelt alle leden in staat om actief aan de ledenvergadering deel te nemen: er kunnen vragen worden gesteld en er kan aan discussies en stemrondes deel worden genomen. Meer informatie over aanmelding voor de livestream staat in het besloten gedeelte van de NVMO-website.

Naar agenda »