Overzicht

Lever kennishiaten in de medische oncologie aan

  • 4 augustus 2021
  • NVMO

De NVMO roept haar leden op om voor een update van de NIV Kennisagenda kennishiaten in de medische oncologie aan te leveren.

Voor een complete inventarisatie is input vanuit alle deelgebieden van de interne geneeskunde nodig. Het aanleveren van kennishiaten kan tot 31 augustus 2021 via een speciale NIV-pagina .