Overzicht

cieBOM 25 jaar

Kom naar het lustrum van de cieBOM en de algemene ledenvergadering van de NVMO!

  • 22 March 2024
  • NVMO

De cieBOM bestaat dit jaar 25 jaar. Vier dit met ons mee op 4 april in congrescentrum Antropia. Aansluitend zal de algemene ledenvergadering worden gehouden.

Foto (kleur) congrescentrum Antropia van buitenaf
Congrescentrum Antropia
Beeld: Antropia

Het lustrum van de cieBOM wil de NVMO graag met al haar leden, direct betrokkenen en overige belangstellenden vieren met een symposium. Het symposium vindt plaats op donderdag 4 april vanaf 14.00 uur in congrescentrum Antropia, nabij NS-station Driebergen-Zeist. Het wordt een inspirerende middag, met als sprekers onder andere dr. Sjaak Wijma (bestuursvoorzitter Zorginstituut Nederland), vertegenwoordigers van de Nederlandse Federatie van Kankerpatientenorganisaties en zorgverzekeraars. Het programma wordt afgesloten met een lezing van professor Chris Booth, grondlegger van Common Sense Oncology. Aansluitend aan het symposium zal de (hybride) algemene ledenvergadering van de NVMO plaatsvinden.

De moderatoren tijdens het symposium zijn prof. dr. An Reyners (internist-oncoloog en voorzitter cieBOM), dr. Jolien Tol (internist-oncoloog en secretaris cieBOM) en dr. Wouter de Jong (longarts en lid cieBOM namens NVALT).

Het programma ziet er als volgt uit:

13.30 inloop
14.00 Welkom door prof. dr. An Reyners, voorzitter cieBOM
14.10 Commissie BOM in historisch perspectief, prof. dr. Els Witteveen, voormalig cieBOM-lid
14.30 Persoonsgerichte, houdbare en duurzame oncologische zorg. Contradictie of congruentie? dr. Sjaak Wijma, bestuursvoorzitter Zorginstituut Nederland
14.50 Visie van de geneesmiddelenbranche op toekomst van de oncologische zorg in Nederland, Marco Frenken (country manager Lilly en voorzitter Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen)
15.10-15.30 pauze
15.30 Hoe houden we oncologische zorg haalbaar en betaalbaar in Nederland, dr. Sahar Barjesteh van Waalwijk van Doorn – Khosrovani, (CZ en lid cieBAG)
15.50 Doelmatige oncologische zorg vanuit het perspectief van de patiëntenvereniging, dr. Pauline Evers, Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties
16.10 Criteria voor effectiviteit door de beroepsgroep: is er een plaats buiten de oncologie? prof. dr. Robin Peeters, voorzitter NIV
16.30 PASKWIL en ESMO-MCBS: overeenkomsten en verschillen, dr. Sjoukje Oosting, voorzitter ESMO-werkgroep MCBS
16.50 – 17.00 pauze
17.00 Keynote Lecture: Common Sense Oncology: Outcomes that matter, Christopher Booth, Professor of Oncology and Public Health Sciences, Queen’s University and Kingston Health Sciences Centre, Canada
17.45 Afsluiting door dr. Machteld Wymenga, voorzitter NVMO

Geef u op via nvmo.org/agenda