Overzicht

Uitleg vanuit cieBOM

Herbeoordeling nieuwe oncologische middelen

  • 24 november 2023
  • NVMO

cieBOM is begonnen met de herbeoordeling van adviezen met een voorlopig positief advies. In nummer 8 van Medische Oncologie zijn de eerste drie herbeoordelingen gepubliceerd.

Het voorlopig positieve advies voor osimertinib als adjuvante therapie bij NSCLC-patiënten wordt definitief positief. Het voorlopig positieve advies voor niraparib als onderhoudsbehandeling bij patiënten met een gevorderd hooggradig, hoog stadium ovariumcarcinoom, tubacarcinoom of peritoneaalcelcarcinoom wordt voorlopig positief voor een iets beperktere indicatie. En het voorlopig positieve advies voor nivolumab als adjuvante therapie bij patiënten met een carcinoom van de oesophagus of van de gastro-oesophageale overgang wordt negatief. De NFK en de specifieke patiëntenrganisaties Olijf en SPKS zijn hierover geïnformeerd.

Voor patiënten die al behandeld worden voor deze indicaties gaat er niets veranderen. Van de patiënten die in aanmerking zouden komen voor de behandelingen die geen (voorlopig) positief advies meer hebben, kunnen degenen die recent geïnformeerd zijn over de behandeling hier voor 1 januari 2024 nog mee starten. Vanaf 1 januari 2024 is er geen vergoedingsstatus meer voor nieuwe patiënten.

Ga voor een uitgebreide Q&A naar nvmo.org/Q&Aherbeoordeling2023. Hierin worden verschillende vragen beantwoord, zoals: waarom worden oncologische middelen nu herbeoordeeld? Hoe wordt dit gedaan en wat is de rol van de cieBOM hierin?