Overzicht

Handvat COVID-19 oncologie 2.0

  • 2 oktober 2020
  • NVMO

De NVALT en NVMO hebben begin oktober een geactualiseerde versie van het Handvat COVID-19 oncologie gepubliceerd.

Eerder in maart 2020 zijn in gezamenlijke overeenstemming respectievelijk de eerste versie van het handvat uitgebracht (NVMO), een richtlijn uitgegeven (NVALT) en leidraden geformuleerd (NVVH) met adviezen voor het omgaan met de zorg voor kankerpatiënten en de COVID-19-dreiging. Inmiddels zijn er wat meer gegevens beschikbaar gekomen en hebben NVALT en NVMO besloten met het hieruit voortkomende voortschrijdend inzicht het Handvat COVID-19 oncologie opnieuw te formuleren.
In het geactualiseerde handvat staan een geïndividualiseerd voorstel hoe patiënten met klachten te benaderen en/of op te vangen en een overzicht hoe de aanpak per oncologisch ziektebeeld zou kunnen zijn bij toename van de COVID-19-last in een regio. Dit voorstel is niet bindend en alleen bedoeld om zorgverleners te helpen bij ontwikkeling van lokaal beleid. Indien er nieuwe gegevens beschikbaar komen, dan zal dit levende document verder worden aangepast.
Bij de eerder opgestelde lijst voor prioritering van poliklinische zorg, die ongewijzigd is, moeten zorgverleners zelf inschatten welk van de tabellen voor de situatie nu, maar belangrijker, volgende week geldt waarin welke behandeling wel en niet doorgang zou kunnen of moeten vinden.
Het geactualiseerde handvat en de prioriteringslijst staan in het menuonderdeel Dossier COVID-19 van de NVMO-website (www.nvmo.org/dossier-covid-19). Bij vragen of opmerkingen kunnen NVMO-leden contact opnemen met de NVMO via secretariaat@nvmo.org.