Overzicht

Handig overzicht van wetenschappelijke toppublicaties uit internationale vaktijdschriften

  • 16 maart 2021
  • NVMO

De website van Medische Oncologie biedt een overzicht van de belangrijkste wetenschappelijke toppublicaties uit internationale oncologische vaktijdschriften.

Het overzicht is ontwikkeld naar aanleiding van het lezersonderzoek van Medische Oncologie waaruit bleek dat veel internist-oncologen behoefte hebben aan een dergelijk overzicht.

De toppublicaties op het gebied van colorectaal carcinoom, longcarcinoom, mammacarcinoom, melanoom en prostaatcarcinoom worden ieder kwartaal geselecteerd door respectieveljk DCCG, NVALT, BOOG, WIN-O en DUOS.